Η Ομάδα Κρούσης με την άρτια εξειδίκευση της, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αποτελεσματικά, με συνέπεια και επαγγελματισμό, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα:

  • Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις

  • Αδιατάρακτη κοπή

  • Καθαρισμός εργοταξίου

  • Κάδοι για οικοδομικά απορρίμμματα

  • Υπηρεσίες παροχής ανθρωπίνου δυναμικού για γενικές κατασκευαστικές εργασίες

Η Ομάδα Κρούσης δύναται να πραγματοποιήσει αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις σε ανεξαρτήτως μεγέθους κτίρια, με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα, θέτοντας ως προτεραιότητα και εφαρμόζοντας απερίφραστα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας, καθώς και τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.

Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις

Αδιατάρακτη κοπή

Καθαρισμός εργοταξίου

Κάδοι για οικοδομικά απορρίμματα

Υπηρεσίες παροχής ανθρωπίνου δυναμικού για γενικές κατασκευαστικές εργασίες